Accessibility Tools

Skip to main content
Fysioterapi

Professionell fysioterapi i Borgå

Fysioterapi kan vara förebyggande, upprätthållande eller sträva för en bättre funktionsförmåga. 

Fysioterapin planeras, utförs och utvärderas tillsammans med klienten. Klientens behov och önskemål tas i beaktande under hela terapiprocessen. 

Orsaker till att ansöka sej till fysioterapin kan vara

  • smärta

  • återhämtning efter operation

  • försämrad funktionsförmåga

  • försämrad balans

  • behov av att öka motionerande 

  • skapande av träningsprogram

  • förebyggande ledning och rådgivning.

Hur kan vi hjälpa till?

Kontakta oss då du funderar på lämplig tjänst, tid eller fysioterapeut till dig/ dina anhöriga. Vi hjälper gärna till.


Dela den här artikeln