Accessibility Tools

Skip to main content
Om oss

Fysioterapeuter med gott humör på Neurowellness

Vår vision är att erbjuda det bästa kvalitetet på rehabilitering- och hälsomotiontjänster, där du blir omhändertagen och bemött med vördnad. Vår mission är att kunderna får så bra rehabilitering och ledning till motion som möjligt för att kunna leva en meningsfull vardag. 

Vi erbjuder rehabiliterings- och hälsomotionstjänster som stärker individens styrkor samt främjer gemenskaplighet och samarbete mellan olika aktörer. 

Vår verksamhet styrs av våra värden, som är hälsa och välbefinnande, meningsfullhet, naturen och främjande av motionering.

Netta Turunen

Jag är Netta, ägaren och grundaren av Neurowellness. Till yrket är jag en fysioterapeut och till sinnet en visionär. Företagsamhet intresserar mig och på fritiden tycker jag om att gå/ springa och vara i naturen.

Arbetet ger mig mycket och jag tycker verkligen om att bygga upp en respektfull relation med kunderna. Jag älskar djupa konversationer och gapskrattande. 

Mera om mig

Jag har varit fysioterapeut i 18 år, varav 10 år som företagare. Jag kan lätt säga att jag älskar mitt jobb och uppfattar det som en kallelse. 

Som fysioterapeut har jag möjlighet att skapa en unik rehabiliteringsstig för kunden i samarbete med kunden, kollegor och andra aktörer. Det är just det, som gör mitt jobb intressant. Jag uppdaterar och skolar om mig regelbundet för att kunna uppehålla min yrkesskicklighet och hållas up to date med nya vindar. 

Utdrag av mina skolningar

 • Psykofysisk fysioterapi 2023 15sp 
 • Lantionrenkaan nivelten kiputilat ja fysioterapia 2023
 • Neurolatino ledarskolning 2022
 • SUH:in Trimmi 2022
 • Vasa Concept Level 1 2022
 • Rehabilitation högre YH-examen 2021 90sp
 • BailaconParkinson ledarskolning 2020
 • WiseMotionin workshop (hjärnans funktion i rörelse) 2020
 • Distansfysioterapi som stöd för rehabiitering, specialicering 2018-2019 30 sp
 • Neurologisen asiakkaan hengitys 2018
 • Haasteena vaikea kipu 2018
 • Luonto kuntoutumisen tukena 2018
 • Selkäydinvamma-koulutus 2018
 • Nedre extremiternas fascia 2017
 • GAS-skolning 2017
 • INN-course (Intergrating neurodynamics into neurorehabilitation) 2015
 • Bobath Advanced Course 2015
 • Bobath-skolning 2013
 • Hyvinvointivalmentaja (Valmentamo) 2011
 • Specialicering inom Neurologisk fysioterapi  2007 30 sp
 • Fysioterapeut YH 2005

Erfarenheter inom skolning

 • Aikuisneurologisen asiakkaan etäkuntoutus- webinaari (Kuntoutuskouluttajat, 2020) ​
 • Etäfysioterapia aikuisneurologisen asiakkaan kanssa- webinaari (Suomen fysioterapeutit, 2020)

Mitt examensarbete i övre YH-skolningen inom Rehabilitation (på finska)

"Digitaaliset ratkaisut kuntoutumisen edistymiseksi" on luettavissa Theseus-tietokannassa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/509048

Publikationer

 • Turunen, N & Sipari, S. 2022. Työväline kuntoutumisen digitaalisiin ratkaisuihin. Fysioterapia-lehti 4/2022. Suomen fysioterapeutit. 
 • Turunen, N & Sipari, S. 2022. Kehittäjäkumppanuus edistää digitaalisuuden hyödyntämistä kuntoutumisessa. Teoksessa: Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin (toim. Elomaa-Krapu, M. & Vuorijärvi, A.). Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Målet är att kunden ser mera möjligheter att uppnå sig själv efter terapin än före det. 

Heli Kronberg

Autan, tuen ja kannustan kaikenikäisiä yksilöllisesti ja ryhmässä etenkin terapeuttisen ja liikkumisen harjoittelun menetelmin, rempseällä ja tasavertaisella otteella kuntoutumaan, liikkumaan sekä oppimaan kehonsa toiminnasta arjen hyvinvoinnin kohentumiseksi.
Mera om mig

Olen ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. Innostuin kehon toiminnan haasteista ja hallinnasta jo nuoruudessani, kilpatanssijana ollessani. Neurologinen fysioterapia liikkumisen ja liikkeiden haasteineen kiinnosti minua jo valmistuttuani.

Olen suorittanut neurologisen fysioterapian pitkät, Bobath basic ja advanced menetelmäkoulutukset sekä muita lyhyitä neurologisen fysioterapian täydennyskoulutuksia. Kaipasin kuitenkin edelleen kehon liikkeiden, liikkumisen ja asentojen pulmien sekä hallinnan – biomekaniikan harjoittelumenetelmiä ja tutustuin sitä kautta ensin pilatekseen. Syvensin kuntouttamisen ammattitaitoani kouluttautumalla ensin pitkässä koulutuksessa Somatic pilatesohjaajaksi Somatic Center Finlandissa ja sitten Reformer- laitepilatesohjaajaksi FIHF- koulutuksessa. Olen opiskellut myös muita somaattisia kehon ja mielen yhdistäviä harjoittelumenetelmiä kuten kehon liiketoimintaketjuja, kannatusta, tasapainoa sekä kävelyä harjoittavan Spiraalistabilaation useita osioita.

Kehon ja mielen yhdistäminen ja niiden tasapaino on keskeistä hyvinvoinnille ja olenkin opiskellut myös psykofyysisiä terapiamenetelmiä. Basic Body Awareness- terapia (BBAT) – koulutusta olen suorittanut 3 osiota (20 op) ja se jatkuu kesäkuussa- 24 4. osiolla. Minut on hyväksytty myös psykofyysiseen hengitysterapia- koulutukseen, joka alkaa elokuussa -24. Olen valtavan innostunut somaattisista harjoittelumenetelmistä, joita treenaan itsekin aktiivisesti kohentaakseni kehoni hallintaa, tietoisuutta ja pysyäkseni hyvässä kunnossa, mutta ennen kaikkea myös kyetäkseni olemaan kuntoutujien kuntoutumisprosessissa vahvasti mukana.

Lisäksi vapaa-ajallani seuraan ihanaa, entistä aktiivilajiani kilpatanssia (jonka kansainväliset opettajatutkinnot sekä myös paratanssiohjaajatutkinnon olen myös suorittanut) kotimaassa ja maailmalla.

Sissel Fredriksson

​Jag heter Sissel och är en fysioterapeut från Lovisa. Jag är uppväxt på landet där jag allt från liten har rört mig i naturen. Har även ett intresse för dans vilket länge varit en kär hobby. Jag skulle beskriva mig själv som en kreativ optimist som ser möjligheter där det finns begränsningar.
Mera om mig

Min yrkeskarriär bygger jag upp genom fortsatt letande efter ny kunskap och nya erfarenheter. Att få röra på sig är en självklarhet för många som ofta tas för givet ända tills man inte kan göra det smärtfritt eller utan begränsningar. Det bästa med mitt jobb är att få hjälpa andra återfinna glädjen till att röra på sig och att kunna göra det så smärtfritt som möjligt och på deras egna villkor. Jag är främst intresserad av stöd- och rörelseorganens fysioterapi och har fördjupat mig i faskiamanipulation och bekantat mig med idrottsfysioterapi. Är även Physiotrainer, vilket är en fysioterapeut som utbildat sig till “personal trainer”. Jag har jobbat flera år med hemrehabilitering där man rehabiliterar klienter med allt från muskelsvaghet till neurologiska sjukdomar.


Mina skolningar

 • 2022 Faskiamanipulaatio ad modum Luigi Stecco ® level 2 2,4 sp
 • 2021 Faskiamanipulaatio ad modum Luigi Stecco ® level 1 2.4 sp
 • 2019 Kunnon Hoitaja- kouluttajakoulutus
 • 2018 GAS- skolning 3 sp
 • 2017 Urheilufysioterapian peruskurssi, SUFT 1,5 sp
 • 2017 Fysioterapeut YH

Päivi Tukiainen

Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien yhtäjaksoisesti erikoissairaanhoidon useilla eri erikoisaloilla, mm. poliklinikkatyössä. Vuodesta 2023 alkaen työskentelen pelkästään yksityissektorilla.
Mera om mig

Minulla on erityisosaamista ja vuosien kokemusta erityisesti lantionpohjan fysioterapiasta. Vastaanotolleni voivat tulla sekä naiset ja miehet, joilla on virtsan/ulosteen karkailua, lantionpohjan kiputiloja, kuten yhdyntäkipua tai ulostamisvaikeuksia. Tuoreimpana koulutuksena on lisäkoulutus v.2022 miesten lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiasta.

Olen käynyt aikuisneurologisen Bobath-lähestymistavan peruskoulutuksen ja  neurologisen potilaan fysioterapian lähtökohtiin liittyvän lisäkoulutuksen sekä muutamia lyhyempiä neurologisia koulutusluentokokonaisuuksia, mm. MS-tautiin, Parkinsonin tautiin ja sanattomaan ohjaukseen liittyen.

Olen myös kouluttautunut ja työskennellyt reumasairauksien fysioterapian parissa aktiivisesti  vuosien varrella.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi on kiinnostanut minua kauan. Fysioterapian lisäksi teen täydentäviä hoitoja. Mielestäni lääketiede/terveydenhuollon palvelut ja täydentävät hoidot eivät sulje toisiaan pois vaan nimenomaan hyvällä tavalla voivat tukea toisiaan. Tutustuttuani energiahoitoihin v. 2012 jälkeen sekä oma kokemukseni hoidettavana että myöhemmin jo usean vuoden ajan hoitajana ilmensi energiahoitojen tuoman mahdollisuuden hoitaa ihmistä entistäkin monipuolisemmin. Olen käynyt useampia koulutuskokonaisuuksia myös energiahoitoihin perehtyessäni, mutta pääosin käytän Suomen Energiahoitajien varsin kattavan koulutuskokonaisuuden työkaluja, unohtamatta koko ajan energiahoitojen rinnalla kulkevaa tietämystä ja kokemusta fysioterapian ammattilaisena. Pidän Body Mind Energy Balancing menetelmästä, joka pitää sisällään myös ymmärryksen siitä, mistä kehon ongelmat syntyvät ja miten ne näkyvät kehossa ja mielessä.

Musiikin terapeuttinen vaikutus on myös vahva kiinnostuksen kohteeni ja olen suorittanut musiikkiterapiasta perusopinnot Sibelius-Akatemian avoimessa korkeakoulussa. Voin käyttää musiikillisia elementtejä fysioterapiassa tai hoidoissani ja teen myös itse musiikkia, julkaisten nimellä PäiviJohanna (sävellyksiäni löytyy mm. Spotifysta). Musiikkini soveltuu hyvin mm. rentoutumiseen ja venyttelyjen taustalle ja moni on kokenut niissä olevan hoitavia elementtejä. Syvärentoutuminen on tärkeä hyvinvointia edistävä keino. Olen suorittanut v. 2023 Meditaatio-ohjaajan koulutuksen (MB training Academy).

Jaana Torri

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2005 ja minulla on monipuolisesti kokemusta erilaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olen kouluttautunut säännöllisesti valmistumisestani lähtien ja erikoistunut äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaan sekä psykofyysiseen fysioterapiaan. 

Mera om mig

Voit hakeutua vastaanotolleni raskausaikana esimerkiksi kipujen tai lantionpohjan oireiden takia tai jos haluat tukea ja neuvoja raskausajan liikunnan suhteen tai synnytykseen valmistautumiseen. Synnytyksen jälkeen voit hakeutua vastaanotolleni, jos sinulla on esimerkiksi haasteita lantionpohjan tai keskivartalon toiminnassa, kiristävä sektio- tai episiotomia-arpi tai haluat ohjeita liikunnan aloittamiseen synnytyksen jälkeen.

Hyödynnän työssäni psykofyysistä viitekehystä ja työotteeni fysioterapeuttina on kokonaisvaltainen. Kokonaisvaltaista työotettani tukee seksuaalineuvojaopinnot vuodelta 2020. Tavoitteenani on, että jokainen vastaanotolleni tuleva asiakas kokisi tulevansa kohdatuksi ja kuunnelluksi. Huomioin asiakkaan voimavarat ja autan minäpystyvyyden tunteen vahvistamisessa sekä toimintakyvyn edistämisessä. Olen myös lymfaterapeutti ja minulla on kokemusta erilaisten vammojen ja leikkausten jälkeisen turvotuksen hoidosta, erityisesti syöpähoitojen jälkeisen turvotuksen hoidosta sekä arpien käsittelystä. 

Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa – erityisesti pitkät metsälenkit koiran kanssa ovat minulle tärkeitä. Tykkään myös uida, käydä pyöräretkillä ja kuntosalilla. Kahden lapsen äitinä koen olevani etuoikeutettu, kun voin auttaa muita äitejä voimaan paremmin. Kuulun Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n hallitukseen. Yhdistyksemme tavoitteena on edistää äitiysfysioterapian tunnettavuutta ja auttaa äitejä löytämään osaajaverkostostamme äitiysfysioterapeutti, joka osaa auttaa ja tukea äitiyden eri vaiheissa.

Poimintoja koulutuksistani:

 • Neurologinen fysioterapia-koulutuskokonaisuus, 2023-2024
 • Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus, 2023
 • EFT fysioterapiassa, 1-taso, 2023
 • Kipu äitiysfysioterapiassa, 2021
 • Fysioterapeuttinen jälkitarkastus, 2021
 • Voimaharjoittelu osana fysioterapiaa, 2021
 • Seksuaalineuvoja, 2020
 • Lantionpohjan toimintahäiriö neurologisilla potilailla, 2019
 • Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito-koulutuskokonaisuus, 2018
 • Low Pressure Fitness Hypopressive -ohjaajakoulutus, level 1, 2018
 • Fasciamanipulaatio Stecco, level 1-3, 2016-2018
 • Äitiysfysioterapian peruskurssi, 2017
 • Vatsakapseli, erkauma ja sonopalpaatio, 2017
 • Rintasyöpä – kuntouttamisen tukeminen, 2017
 • Kinetic Control-koulutuskokonaisuus, 2012-2013
 • Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian syventävät opinnot, 2011
 • Hyvänlaatuinen asentohuimaus, 2010
 • Lääketieteellinen akupunktuurikoulutus fysioterapeuteille, 2008
 • Lymfaterapeutti, 2007
 • Fysioterapeutti (AMK), 2005

Dela den här artikeln